Multimediálne projekcie a prezentácie na CD a DVD, výroba filmov na DVD

EUROTEL

Výstava COFAX, Bratislava 2000 - expozícia EUROTEL
Tvorba multimediálnej imidžovej prezentácie a hardwarové riešenie

Copyright © 2005 VESKO MULTIMEDIA