Multimediálne projekcie a prezentácie na CD a DVD, výroba filmov na DVD

KONTAKT

Ing. Vladimír Veslár
J. Smreka 22
841 08 Bratislava

mobil: 0905 634909
fax: 02/6477 6862

http://www.vesko.sk/
http://www.veskomultimedia.sk/
veslar@vesko.sk
webmail


Copyright © 2005 VESKO MULTIMEDIA